Kongre tamamlandı.

Bilimsel Program

03 Ekim 2019, Perşembe

14:00 - 16:00 PANEL 1: Öksüren Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Asım Kaytaz, Sevda Şener
14.00 - 14:30 Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım
Maleyka Kerimova
14:30 - 15:00 Üst Solunum Yolu Öksürük Sendromu
Asım Kaytaz
15:00 - 15:30 GÖR ve Eozinofilik Özofajit - Sindirim Sisteminin Astımı mı?
Ömer Faruk Beşer
15:30 - 16:00 Öksürük Varyant Astım, Atopik Öksürük, Eozinofilik Bronşit
Sevda Şener
16:00 - 16:30 Ara
16:30 - 18:30 PANEL 2: Çevresel Etkenler ve Solunum Yolu Hastalıkları
Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Bülent Tutluoğlu
16:30 - 17:00 Hava Kirliliği ve Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları
Nihat Sapan
17:00 - 17:30 Küresel İklim Değişikliği ve Solunum Yolu Hastalıkları
Mahir İğde
17:30 - 18:00 Biomass Maruziyeti ve Solunum Yolu Hastalıkları
Mesut Bayraktaroğlu
18:00 - 19:30 PANEL 3: Solunum Yolu Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: İbrahim Sayın, Ahmet Başustaoğlu
18:00 - 18:30 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
İbrahim Sayın
18:30 - 19:00 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Günay Aydın
19:00 - 19:30 Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Bakteriyofaj Uygulamaları ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Ahmet Başustaoğlu
19:30 - 20:00 Açılış Töreni

04 Ekim 2019, Cuma

08:00 – 09:00 Sözel Bildiriler 1 (S-001,S-002,S-003,S-004,S-005,S-006)
Oturum Başkanları: Nerin Bahçeciler, Arzu Didem Yalçın
09:00 - 11:15 PANEL 4: Alerjik Hastalıklarda Güncel Tedavi
Oturum Başkanları: Bahaüddin Çolakoğlu, Nerin Bahçeciler
09:00 - 09:45

Alerji Tanısında Son Gelişmeler
Bahaüddin Çolakoğlu

09:45 - 10:30 Alerji Tedavisinde Biyolojik Ajanlar
Arzu Didem Yalçın
10:30 - 11:15 Spesifik İmmunoterapi
Nerin Bahçeciler
11:15 - 11:45 Ara
11:45 – 13:45 PANEL 5: KOAH Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Oturum Başkanları: Günay Aydın, Serdar Erturan
11:45 - 12:15 KOAH Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Pınar Yıldız
12:15 - 12:45 KOAH' da Beslenme
Mesut Bayraktaroğlu
12:45 - 13:15 KOAH' da Komorbidite
Bülent Tutluoğlu
13:15 - 13:45 KOAH ve Uyku
Çağlar Çuhadaroğlu
13:45 - 14:30 Yemek Arası
14:30 -16:30 PANEL 6: Obstruktif Uyku Apnesi
Oturum Başkanları: Murat Toprak, Çağlar Çuhadaroğlu
14:30 -15:00 Tanım Sınıflama
Teyfik Turgut
15:00 - 15:30 PSG ve PAP Tedavisi
Çağlar Çuhadaroğlu
15:30 - 16:00 OSAS' lı Hastaya KBB Yaklaşımı
Alp Demireller
16:00 - 16:30 OSAS Cerrahisi
Mustafa Gerek
16:30 - 17:00 Ara
17:00 - 19:00 PANEL 7: Çocuklarda Astım ve Rinit
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Nermin Güler
17:00 - 17:30 Çocuklarda Astım Rinit İlişkisi
Esra Özek Yücel
17:30 - 18:00 Çocuklarda Ağır Astıma Yaklaşım
Haluk Çokuğraş
18:00 - 18:30 Hışıltılı Çocukda Ne Zaman Astım Düşünelim?
Nermin Güler
18:30 - 19:00 Çocuklarda Rinosinüzit Medikal ve Cerrahi Tedavisi
Fikret İleri
19:00 - 19:30 KONFERANS 1 : Vokal Kord Muayenesi ve Vokal Kordun Benign Lezyonları
Oturum Başkanı: Fikret İleri
  Ferhan Öz

05 Ekim 2019, Cumartesi

08:00 – 09:10 Sözel Bildiriler 2 (S-007,S-008,S-009,S-010,S-011,-S-012,S-013)
Oturum Başkanları: Kurtuluş Aksu, İbrahim Sayın
09:10 - 11:00 PANEL 8: Astım Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Oturum Başkanları: Bülent Tutluğolu, Pınar Yıldız
09:10 - 09:40 Astım Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Ahmet Akkaya
09:40 - 10:10 Astımda Hasta Takibi
Füsun Yıldız
10:10 - 10:40 Kontrolü Güç ve Ağır Astım
Sema Demir
10:40 - 11:00 Olgularla Ağır Astım Tedavisi
Kurtuluş Aksu
11:00 - 11:30 ARA
POSTER TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları: İbrahim Çukurova, Semra Demir
11:30 – 13:00 PANEL 9: Vokal Kord Hastalıkları ve Öksürük
Oturum Başkanları: Fatih Öktem, Arif Ulubil
11:30 - 12:00

Vokal Kord Disfonsiyonu
İbrahim Sayın

12:00 - 12:30 Vokal Kordun Malign Hastalıkları
Arif Ulubil
12:30 - 13:00 Physchogenic Cough
Alexander Kotilov
13:00 - 13:30 KONFERANS 2: Sigara ve Solunum Yolu Hastalıkları
Oturum Başkanı: Ahmet Ilgazlı
  Teyfik Turgut
13:30 - 14:30 Yemek Arası
14:30 -16:30 PANEL 10: Solunum Yolu Acilleri
Oturum Başkanları: Kamil Kaynak, Mehmet Akif Özgül
14:30 -15:00 Üst Solunum Yolu Acilleri
Fatih Öktem
15:00 - 15:30 Yabancı Cisim Aspirasyonu
Kamil Kaynak
15:30 - 16:00 Hemoptizi
Mehmet Akif Özgül
16:00 - 16:30 Rinosinüzit Komplikasyonları
İbrahim Çukurova
16:30 - 17:00 Ara
17:00 - 19:00 PANEL 11: Üst ve Alt Solunum Yollarının Endoskopik ve Radyolojik İncelenmesi
Oturum Başkanları: İrfan Devranoğlu, Teyfik Turgut
17:00 - 17:30 Üst Solunum Yollarının Endoskopik İncelenmesi
Murat Toprak
17:30 - 18:00 Endoskopik Yabancı Cisim Çıkarılması
İrfan Devranoğlu
18:00 - 18:30 Bronkoskopide Anatomi ve Temel Patolojiler
Serdar Erturan
18:30 - 19:00 Solunum Sisteminin Radyolojik Değerlendirmesi
Ahmet Ilgazlı

06 Ekim 2019, Pazar

09:00 - 11:00 PANEL 12: Solunum Yolu Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: İbrahim Sayın, Ahmet Başustaoğlu
09:00 - 09:30 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
İbrahim Sayın
09:30 - 10:00 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Günay Aydın
10:00 - 10:30 Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Bakteriyofaj Uygulamaları
Ahmet Başustaoğlu
10:30 - 11:00 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Ahmet Başustaoğlu
11:00 - 11:30 Ara
11:00 - 13:00 Sözel Bildiriler ve Poster Tartışmaları
Oturum Başkanları: Günay Aydın, İbrahim Sayın